Lehrgang A 2

Der nächste neue Kurs (Kurs A2) beginnt am 25. Februar 2022.

Terminplan Kurs A2 (PDF)

Informationsheft Kurs A2 (PDF)

Anmeldeformular Kurs A2 (PDF)